USZ 2003/34, CRvB 20-11-2002, , 00/1636 WW, 02/1391 WW

Inhoudsindicatie

Dringende redenen, Ontbreken aflossingsruimte, Invorderingsbesluit, Terugvorderingsbesluit

Samenvatting

Appellant heeft in bezwaar weliswaar aangevoerd dat hij geen enkele financiële ruimte heeft voor aflossing van het aan gedaagde verschuldigde bedrag, maar hij heeft die stelling niet van een voldoende gespecificeerde en met concrete gegevens gestaafde onderbouwing voorzien, zodat er reeds om die reden onvoldoende grond is om te concluderen dat de terugvorderingsbesluiten onaanvaardbare consequenties voor hem hebben.

Deze bezwaren hadden echter mede moeten worden opgevat als verzoeken om bij de invordering rekening te houden met de gestelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht