USZ 2003/39, CRvB 20-11-2002, , 01/5552 AOW, 01/5554 AOW, 01/5555 AOW

Inhoudsindicatie

Toeslag AOW, Gezinsbijslag of uitkering bij ouderdom?

Samenvatting

Ten aanzien van het namens appellant gedane beroep op Verordening (EEG) nr. 1408/71 is de Raad met de rechtbank van oordeel dat de toeslag ingevolge de AOW aangemerkt moet worden als een uitkering bij ouderdom als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder c van de Verordening en niet beschouwd kan worden als een gezinsbijslag als bedoeld in dit artikellid onder h. Daartoe overweegt de Raad het volgende. Volgens vaste rechtspraak van het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht