USZ 2003/42, CRvB 28-11-2002, , 01/1598 AW

Inhoudsindicatie

Toezending stukken, Gemachtigde, Verschoonbare termijnoverschrijding, Beroepsmogelijkheid tegen niet tijdig nemen van beslissing op bezwaar

Samenvatting

De Raad moet constateren dat gedaagde, hoewel hem de gemachtigde van appellant bekend was, geen afschrift van het bestreden besluit aan deze gemachtigde heeft gezonden. Aan de enkele stelling van gedaagde dat zodanig afschrift wel is verzonden moet de Raad voorbijgaan, nu de gemachtigde heeft ontkend een afschrift te hebben ontvangen en gedaagde de verzending ervan niet aannemelijk heeft gemaakt. Gedaagde heeft zodoende gehandeld in strijd met het…

Verder lezen
Terug naar overzicht