USZ 2003/43, CRvB 06-12-2002, , 98/4823 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Griffierecht, Niet-ontvankelijk, Verzet, Dossier in het ongerede geraakt

Samenvatting

Nu het dossier bij de Raad in het ongerede is geraakt en, mede gelet op het tijdsverloop, onderzoek omtrent de tijdige betaling van het griffierecht naar verwachting weinig resultaat zal opleveren, dient het verzet met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 lid 5 aanhef en onder c, van de Awb gegrond te worden verklaard. Gegeven het bepaalde in lid 7 van laatstbedoeld artikel vervalt…

Verder lezen
Terug naar overzicht