USZ 2003/44, CRvB 10-12-2002, , 00/1213 WAOCON

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Bezwaarzwaarschrift, Onvoldoende frankering, Post

Samenvatting

Naar de rechtbank terecht in de aangevallen uitspraak heeft overwogen, heeft de Hoge Raad in een arrest van 8 juli 1996 (BNB 1996/268) geoordeeld dat van de indiening van een beroepschrift per post, als bedoeld in artikel 6:9 Awb, eerst sprake is indien het geheel van handelingen is verricht dat noodzakelijk is om een poststuk door middel van de postdienst de geadresseerde te doen bereiken, tot welke handelingen een genoegzame frankering behoort…

Verder lezen
Terug naar overzicht