USZ 2003/46, CRvB 10-12-2002, , 00/3335 Wajong

Inhoudsindicatie

Besluit, Systematiek invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Inga)

Samenvatting

Naar het oordeel van de Raad kan gedaagdes brief van 15 januari 1999, voor zover daarbij aan appellant wordt medegedeeld dat het niet mogelijk is met behoud van Wajong-uitkering naar Australië te emigreren, niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, nu deze mededeling niet op rechtsgevolg is gericht. Indien een verzekerde meldt dat hij zich op een bepaalde datum in een ander land gaat vestigen…

Verder lezen
Terug naar overzicht