USZ 2003/5, CRvB 05-11-2002, , 00/1074 NABW

Inhoudsindicatie

Peildatum vermogentoets, Krediethypotheek

Samenvatting

Vast staat dat appellant na verkoop van zijn appartementsrecht en terugbetaling van de onder verband van krediethypotheek verstrekte geldlening over een bedrag beschikte dat de voor hem ingevolge artikel 54 Abw geldende vermogensgrens aanzienlijk te boven ging. Dit vermogen stond ten tijde in geding aan bijstandsverlening in de weg.

Hieraan doet geen afbreuk dat appellant korte tijd later, en derhalve na de peildatum, eigenaar is geworden van een nieuwe woning. Appellant ziet er aan voorbij dat de uitzondering die in artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht