USZ 2003/50, CRvB 04-12-2002, , 00/5628 WW

Inhoudsindicatie

Fictieve opzegtermijn, Aanzegtermijn

Samenvatting

Art. 7:672 lid 1 BW bepaalt dat opzegging geschiedt tegen het einde van de maand tenzij bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of door het gebruik daarvoor een andere dag is aangewezen.

Art. 11 van de onderhavige arbeidsovereenkomst luidt “Werkgever zowel als werknemer hebben het recht indien deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, deze op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee perioden. De opzeggingsdag is de laatste dag van een periode (..)”. Met “periode” wordt klaarblijkelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht