USZ 2003/57, CRvB 22-11-2002, , 01/2693 AKW

Inhoudsindicatie

Temporele werkingssfeer

Samenvatting

De Raad stelt vast dat gedaagde met het thans bestreden besluit ten nadele van appellant teruggekomen is van de toekenning van tweevoudige kinderbijslag ten behoeve van appellants zoon H over de jaren 1994, 1995 en 1996. Gedaagde heeft, blijkens de verklaring van zijn gemachtigde ter zitting van de Raad, deze herziening van het recht op uitkering van kinderbijslag in zijn geheel gebaseerd op artikel 14a van de AKW. Nu dit artikel eerst met ingang van 1 augustus 1996 in de AKW is opgenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht