USZ 2003/58, CRvB 13-12-2002, , 00/3269 AKW

Inhoudsindicatie

Pleegkind, Nauwe en exclusieve relatie, Duurzaam en bestendig karakter vereist

Samenvatting

Naar het oordeel van de Raad kan, voor wat betreft de in dit geding aan de orde zijnde periode, niet worden gezegd dat tussen appellant en X een nauwe en exclusieve relatie bestond als hiervoor bedoeld. Daarvoor is in een geval als het onderhavige waarin het juridische gezag niet rust bij de pleegouder zelf, in elk geval noodzakelijk dat de verhouding tussen pleegouder en pleegkind in zekere mate een duurzaam en bestendig karakter draagt…

Verder lezen
Terug naar overzicht