USZ 2003/59, CRvB 18-12-2002, , 00/2788 AWBZ

Inhoudsindicatie

Eigen bijdrage, Peilinkomen

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat met het samenstel van bepalingen, zoals is vastgelegd in de artikelen 16 en 16d van het Bijdragebesluit zorg, niet onverenigbaar is, bij de vaststelling van de eigen bijdrage die een verzekerde verschuldigd is voor thuiszorg, uit te gaan van de leefsituatie in het jaar waarin de zorg wordt genoten (het zorgjaar), ook dan wanneer in het peiljaar nog geen leefeenheid werd gevormd. De Raad heeft daarbij in aanmerking genomen dat de tekst van…

Verder lezen
Terug naar overzicht