USZ 2003/6, CRvB 06-11-2002, , 01/2578 AOW

Inhoudsindicatie

Regeling mbt vrijwillige verzekering in Bijlage VI niet discriminerend voor vrouwen

Samenvatting

De Raad begrijpt de stelling van appellante dat zij wordt gediscrimineerd aldus dat, naar haar oordeel, de beëindiging van de bevoegdheid tot vrijwillige verzekering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de verplicht verzekerde partner, in strijd moet worden geacht met het, ook door de gemeenschapswetgever te respecteren, algemene rechtsbeginsel dat verplicht tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Deze regeling zal ertoe leiden dat de bevoegdheid tot vrijwillige verzekering…

Verder lezen
Terug naar overzicht