USZ 2003/61, CRvB 23-12-2002, , 00/6575 ZFW

Inhoudsindicatie

Inhouding premies Ziekenfondswet

Samenvatting

De SVB is de enige instantie die in een geval als het onderhavige kan beslissen omtrent de terugbetaling van de ingehouden procentuele premies voor de Zfw. Het Ziekenfonds is bevoegd te beslissen omtrent de verschuldigdheid van de nominale premies voor de Zfw.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Bij brief van 16 maart 1999 heeft gedaagde aan appellante medegedeeld dat niet aan haar verzoek om teruggave van de procentuele premie ingevolge de Ziekenfondswet (Zfw) kan worden voldaan.

Op 24…

Verder lezen
Terug naar overzicht