USZ 2003/62, CRvB 29-11-2002, , 00/1975 CSV, 00/1976 CSV (met annotatie van Mr A. Moesker)

Inhoudsindicatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid, Handelsregister, Feitelijk beleidsbepaler

Samenvatting

Gedaagden zijn op grond van art. 16d van de CSV aansprakelijk gesteld voor de premieschuld van de vennootschap. De rechtbank heeft de aansprakelijkstellingen wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb vernietigd. De rechtbank heeft hiertoe overwogen dat gedaagden voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de vader van een van de gedaagden het beleid van de vennootschap bepaalde. Het Uwv had volgens de rechtbank diens rol nader moeten onderzoeken. De Raad is het niet met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht