USZ 2003/65, CRvB 10-12-2002, , 00/170 NABW

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Strafrechtelijke ontnemingsvordering, Strafvonnis, Cumulatie sancties, Inkomsten uit criminele activiteiten

Samenvatting

De grief dat bij de vaststelling van de hoogte van het terug te vorderen bedrag ten onrechte geen rekening is gehouden met het toegewezen bedrag van de strafrechtelijke ontnemingsvordering faalt. De Raad heeft al eerder overwogen1 dat de strafrechter, hetzij reeds aanstonds bij de vaststelling van het bedrag van de ontnemingsvordering, hetzij nadien met toepassing van art. 577b lid 2 Sv, rekening kan houden met een bestuursrechtelijke terugvordering. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht