USZ 2003/66, CRvB 17-12-2002, , 00/1874 NABW, 00/1875 NABW

Inhoudsindicatie

Bevoegdheid, Toepasselijk recht, Invordering, Betaling ineens, Wijziging omstandigheden, Inlichtingenplicht

Samenvatting

1. Gelet op de datum van het primaire besluit (na 1 juli 1997) dient de bestuursrechtelijke procedure van de Awb te worden gevolgd. Zie het arrest van Hoge Raad van 22 december 20001 en de vaste rechtspraak inzake art. XVI Wet BMTI. Dit wordt niet anders nu het gaat om een wijziging van de invordering van een bedrag, dat door de burgerlijke rechter is vastgesteld volgens de procedure…

Verder lezen
Terug naar overzicht