USZ 2003/67, CRvB 19-12-2002, , 00/4477 NABW (met annotatie van Barend Barentsen)

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Rechtszekerheidsbeginsel, Zorgvuldigheidsbeginsel, Dringende redenen, Beslissingstermijn

Samenvatting

1. De grief dat de terugvordering in strijd is met het rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel vanwege te lang talmen met het nemen van het terugvorderingsbesluit gaat eraan voorbij dat het bestuursorgaan verplicht is tot terugvordering over te gaan tenzij zich dringende redenen als bedoeld in art. 78 lid 3 Abw voordoen. Blijkens de wetsgeschiedenis kunnen die dringende redenen slechts gelegen zijn in de onaanvaardbaarheid van sociale en/of financiële consequenties voor de betrokkene. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht