USZ 2003/68, CRvB 24-12-2002, , 00/3714 AKW

Inhoudsindicatie

Woonplaatseis, Onderhoudseis, Vrij verkeer van werknemers

Samenvatting

Namens appellant is in hoger beroep aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte art. 78 van EG-Verordening 1408/71 niet in de beoordeling heeft betrokken en dat feitelijk een woonplaatseis aan de kinderen wordt tegengeworpen, hetgeen in strijd is met art. 77 van de Verordening. Uit artikel 78 volgt volgens de Raad niet dat geen onderhoudseis gesteld zou mogen worden1. Krachtens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG blijven de lidstaten…

Verder lezen
Terug naar overzicht