USZ 2003/70, CRvB 10-12-2002, , 00/3728 WAO

Inhoudsindicatie

Hoorplicht, Verslag medisch expert, Feiten en omstandigheden na hoorzitting

Samenvatting

Nadat in het kader van de bezwaarprocedure een hoorzitting heeft plaatsgevonden, heeft op verzoek van appellant een medisch deskundige van verslag en advies gediend. De Raad onderschrijft het door appellant ingenomen standpunt dat het expertiseverslag, waarin een reeds eerder ingenomen standpunt slechts wordt bevestigd, niet een feit of omstandigheid is als bedoeld in art. 7:9 van de Awb, waarover betrokkene opnieuw had moeten worden gehoord.

Uitspraak

I. Ontstaan en…

Verder lezen
Terug naar overzicht