USZ 2003/74, CRvB 17-12-2002, , 00/6235 AAW

Inhoudsindicatie

Prematuur bezwaar, Hoorplicht, Aanvraag, Ingangsdatum uitkering, Bijzonder geval

Samenvatting

1. Het prematuur gemaakt bezwaar is gelet op art. 6:10 lid 1 onder b Awb niet niet-ontvankelijk aangezien gedaagde door appellant op het verkeerde spoor is gezet en in de veronderstelling is komen te verkeren dat een bezwaarprocedure in gang was gezet tegen een kennelijk inmiddels genomen besluit op haar aanvraag.

2. Geen grond voor vernietiging wegens schending door appellant van de in art. 7:2 Awb neergelegde…

Verder lezen
Terug naar overzicht