USZ 2003/78, CRvB 08-01-2003, , 00/1773 WW

Inhoudsindicatie

Voor voorschotverlening met toepassing van artikel 31 lid 3 onder b WW is alleen plaats indien aan de kant van de werkgever sprake is van betalingonmacht

Samenvatting

Na het ontslag op staande voet, dat appellant in rechte heeft aangevochten, heeft het Uwv aan appellant voorschotten verleend met toepassing van art. 31 lid 3 onder a WW omdat onzekerheid bestond omtrent appellants recht op doorbetaling van loon. Nadat de kantonrechter de loonvordering heeft toegewezen, heeft het Uwv vastgesteld dat appellant geen recht heeft op WW-uitkering…

Verder lezen
Terug naar overzicht