USZ 2003/79, CRvB 24-12-2002, , 00/3186 NABW

Inhoudsindicatie

Vermogen, Schuld, Opeisbaarheid, Terugbetalingsverplichting

Samenvatting

In geding is de vaststelling van het vermogen. Niet in geschil is dat appellant een schuld heeft aan zijn broer. Het oordeel van de rechtbank dat het totale schuldbedrag direct opeisbaar dient te zijn, vindt geen steun in de rechtspraak van de Raad. Uit de vaste jurisprudentie volgt dat bij de aanvang van de bijstandsverlening sprake moet zijn van een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling van de gestelde schuld. Aan dat criterium is voldaan in een geval als het…

Verder lezen
Terug naar overzicht