USZ 2003/80, CRvB 10-01-2003, , 01/2939 AKW

Inhoudsindicatie

Betalingen, Bewijs, Irak

Samenvatting

Gedaagde heeft een afschrift van een transactiebewijs overgelegd waaruit blijkt dat op 23 september 1998 op zijn verzoek een bedrag van ƒ 3.800,= is overgeboekt door de ABN-AMRO bank naar de National Westminster Bank, ten gunste van S. van het kantoor “Chantal” waarbij nog ƒ 30,= aan overmakingskosten aan hem in rekening is gebracht. Voorts is een verklaring van het kantoor “Chantal” van 30 september 1998 overgelegd, welke nader…

Verder lezen
Terug naar overzicht