USZ 2003/82, CRvB 17-01-2003, , 00/4805 AKW

Inhoudsindicatie

Bijzonder geval, Verzekering volksverzekeringen, Aanvraag WAO-uitkering, Toekenning WAO-uitkering met terugwerkende kracht, Beleid SVB

Samenvatting

De Raad stelt vast dat gedaagde voor gevallen als het onderhavige, waarin eerst met terugwerkende kracht een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend en die toekenning ertoe leidt dat de betrokkene alsnog met terugwerkende kracht verzekerd is ingevolge de volksverzekeringen, aan het begrip bijzonder geval aldus invulling heeft gegeven dat een dergelijk geval wordt aangenomen wanneer de betrokkene zijn aanspraken op kinderbijslag al eerder op enigerlei wijze veilig heeft gesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht