USZ 2003/83, CRvB 24-01-2003, , 01/2652 AKW

Inhoudsindicatie

Kinderbijslag, Inkomen kind, Vakantiewerk, Toerekenen aan het kwartaal waarin het inkomen feitelijk is genoten

Samenvatting

De Raad kan appellante niet volgen in haar stelling dat het inkomen van M. uit werkzaamheden als kinderleidster in de zomervakanties buiten aanmerking moet worden gelaten. Op grond van artikel 1 lid 1 aanhef en onder d van de Regeling inkomen kinderbijslag wordt onder inkomen van het kind als bedoeld in artikel 9 AKW niet verstaan netto-inkomen dat een kind tijdens de zomervakantie uit arbeid verwerft, voorzover deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht