USZ 2003/84, CRvB 18-12-2002, , 01/3709 WVG, 01/3710 WVG

Inhoudsindicatie

Vervoersvoorziening, Begeleidingskosten

Samenvatting

Het is de Raad niet ontgaan dat de aan appellanten toegekende tegemoetkoming voor begeleidingskosten een relatief geringe vergoeding is, maar hij acht dat inherent aan het feit dat het inkomen van appellanten hoger is dan de inkomensgrens die de gemeenteraad heeft vastgesteld in het kader van een forfaitaire tegemoetkoming voor vervoer of begeleiding bij het vervoer. De Raad heeft al vaker overwogen dat met betrekking tot forfaitaire financiële vergoedingen een of meer inkomensgrenzen mogen worden gesteld («USZ» 1997/183).

Uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht