USZ 2003/88, CRvB 19-12-2002, , 00/5625 WAO

Inhoudsindicatie

Pemba, Gedifferentieerde premie, Nabetaling, Kasbasis, Beleidsvrijheid

Samenvatting

In 1996 zijn als uitvloeisel van beroepsprocedures aan twee (ex-)werknemers nabetalingen verricht. Deze nabetalingen zijn meegenomen in de berekening van de gedifferentieerde premie WAO voor het jaar 1998 (1996 = t-2). Aangezien het hier gaat om het premiejaar, waarin voor het eerst gedifferentieerde premie WAO is opgelegd, heeft appellante niet het voordeel genoten van een lagere premie in de jaren daaraan voorafgaand. De Raad overweegt dat uit de toelichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht