USZ 2003/9, CRvB 25-09-2002, , 01/2871 WVG

Inhoudsindicatie

Vervoersvoorziening, Autostoeltje

Samenvatting

Voor de vraag welke vervoersvoorzieningen in het kader van artikel 3 van de WVG moeten worden geboden, zijn de omstandigheden van het geval mede van belang. Hiervan uitgaande acht de Raad in het onderhavige geval niet aannemelijk dat de gemeente een doeltreffende en cliëntgerichte voorziening heeft geboden, die betrokkene in staat stelt om in haar directe leefomgeving in aanvaardbare mate sociale contacten te onderhouden en deel te nemen aan het leven van alledag. De Raad heeft daarbij laten wegen dat gedaagde, gezien…

Verder lezen
Terug naar overzicht