USZ 2003/94, CRvB 23-12-2002, , 00/34 AWBZ

Inhoudsindicatie

Besluit, Onbevoegdheid bestuursorgaan

Samenvatting

Gedaagde heeft appellant verzocht haar vrijstelling te verlenen voor de AWBZ. Gedaagde beoogde hiermee te doen vaststellen dat zij niet ingevolge de AWBZ verzekerd was. Appellant heeft op dit verzoek gereageerd met het innemen van een standpunt omtrent de toepasselijkheid op gedaagde van artikel 13 lid 2, aanhef en onder f, van Verordening 1408/71. Dit standpunt schoot het door gedaagde beoogde doel voorbij. Het betrof hier immers een standpunt omtrent de toepasselijkheid op gedaagde van alle onder het…

Verder lezen
Terug naar overzicht