USZ 2003/99, CRvB 17-01-2003, , 00/2633 WAO

Inhoudsindicatie

Uitvoering uitspraak rechtbank, Bijzonder geval, Herziening uitkering, Terugwerkende kracht, Rechtszekerheidsbeginsel, Verworven aanspraken

Samenvatting

Het geschil spitst zich toe op de vraag of ter uitvoering van een uitspraak van de rechtbank alsnog de vraag aan de orde kan komen of er al dan niet sprake is van een bijzonder geval als bedoeld in artikel 35 lid 2 WAO. Nu de rechtbank zich in de betreffende uitspraak niet heeft uitgesproken over de ingangsdatum van de toename van de mate van arbeidsongeschiktheid bood deze uitspraak nog ruimte om…

Verder lezen
Terug naar overzicht