USZ 2004/315, EHRM 24-05-2004, , 976/2001 (Derksen & Bakker vs. Nederland) (met annotatie van Malva Driessen)

Inhoudsindicatie

Schending art. 26 IVPBR, Onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde paren, Onderscheid tussen kinderen geboren uit een huwelijk of na 1 juli 1996 buiten een huwelijk enerzijds en kinderen geboren voor 1 juli 1996 buiten een huwelijk anderzijds

Samenvatting

Het Comité overweegt dat voor zover het klaagschrift betrekking heeft op mogelijke schendingen die voortvloeien uit de beschikking haar geen pensioen uit hoofde van de AWW toe te kennen, dit deel van het klaagschrift niet-ontvankelijk is overeenkomstig art. 5 lid 2 onder a van het Facultatief protocol, …

Verder lezen
Terug naar overzicht