USZ 2006/100, CRvB 17-02-2006, AV2043, 05/3947 WAO, 05/3948 WAO

Inhoudsindicatie

Overschrijding redelijke termijn, Eisen oproeping medisch onderzoek

Samenvatting

Essentie: Schending redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM, omdat rechterlijk aandeel in de procedure ongeveer 5 1/2 jaar heeft geduurd. Een oproeping voor medisch onderzoek met bedreiging van een sanctie als de onderhavige dient te voldoen aan minimale eisen van duidelijkheid en concreetheid.

Samenvatting: Bij schrijven van 6 maart 1999, door gedaagde ontvangen op 15 maart 1999, is bezwaar gemaakt tegen het besluit van 24 februari 1999. Bij besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht