USZ 2006/104, CRvB 18-01-2006, AV3597, 05/1047 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Verhuiskosten, Relatie met dienstbetrekking, Toerekenen

Samenvatting

Essentie: De vergoeding voor verhuiskosten vormde een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, zodat deze vergoeding verband houdt met de dienstbetrekking. Aangezien de kosten zijn gemaakt in de termijn als bedoeld in art. 64 onder a WW komt de vergoeding ervan voor overneming in aanmerking.

Samenvatting: De werkgever had ten aanzien van werknemers die door hem naar het buitenland werden uitgezonden een beleid vastgesteld, op grond waarvan onder meer de kosten worden vergoed die voortvloeien…

Verder lezen
Terug naar overzicht