USZ 2006/119, CRvB 19-01-2006, AV3576, 04/1944 CSV

Inhoudsindicatie

Eindheffingsbestanddeel, Reiskostenvergoeding, Onmiddellijke werking

Samenvatting

Essentie: De vrijstelling van loonbestanddelen voor de premieheffing werknemersverzekeringen geldt eerst vanaf 1 januari 2001.

Samenvatting: Appellante heeft het standpunt ingenomen dat het per 1 januari 1997 ingevoerde eindheffingsregime van art. 31 Wet op de loonbelasting 1964 onmiddellijke werking heeft en dat de Regeling ook van toepassing is op na 1 januari 2001 toegepaste correcties welke betrekking hebben op in eerdere jaren genoten loonbestanddelen. Uit de toelichting bij art. 1 aanhef en onder c (oud) van…

Verder lezen
Terug naar overzicht