USZ 2006/120, CRvB 15-02-2006, AV2066, 03/6334 ZW (met annotatie van M.Y.H.G. Erkens)

Inhoudsindicatie

Werkgeversboete, Hersteldmelding, Beleidsregels, Ondeugdelijke grondslag

Samenvatting

Essentie: Aan het Besluit boete ZW/WAO werkgevers 2002 ontbreekt een deugdelijke grondslag. Deze beleidsregels o.g.v. art. 38 ZW kunnen niet in de plaats treden van de wettelijk voorgeschreven nadere regels bij of krachtens AMvB.

Samenvatting: In art. 38 lid 4 ZW is weliswaar de wettelijke grondslag gegeven voor de oplegging van een aan een maximum gebonden boete aan de werkgever, maar dat neemt niet weg dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht