USZ 2006/128, CRvB 14-03-2006, AV5268, 03/2753, 05/697 WAO

Inhoudsindicatie

Uitlooptermijn, Tijdelijke verhoging uitkering

Samenvatting

Essentie: Ratio uitlooptermijn. Geen uitlooptermijn na tijdelijke verhoging van de uitkering en terugval in dezelfde toestand als voor de verhoging op basis van dezelfde voorheen geduide functies.

Samenvatting: De ratio van de uitlooptermijn is dat een uitkeringsgerechtigde de gelegenheid moet worden gegeven zich te beraden op zijn nieuwe situatie en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Indien een uitkeringsgerechtigde, na enige tijd een verhoging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering te hebben genoten, weer in dezelfde toestand komt te verkeren als…

Verder lezen
Terug naar overzicht