USZ 2006/136, CRvB 21-02-2006, AV2187, 04/3984 NABW

Inhoudsindicatie

Bewijslast, Looninformatie Belastingdienst, Looninformatie werkgever

Samenvatting

Essentie: Bewijslast belastend besluit ligt bij het bestuursorgaan. Niet is aangetoond dat belanghebbende ten tijde van belang inkomsten uit arbeid heeft genoten, aangezien de gegevens van de Belastingdienst niet overeenstemmen met de bij het bedrijf ingewonnen looninformatie.

Samenvatting: Nu het gaat om intrekking van een eerder toegekend recht op bijstand, gaat het hier om een voor belanghebbende belastend besluit. Dit brengt mee dat op het bestuursorgaan de bewijslast rust of voldaan is aan de voorwaarden tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht