USZ 2006/140, CRvB 24-02-2006, AV4216, 05/2134 AKW (met annotatie van S. Geenen)

Inhoudsindicatie

Besluit, Terugvordering, Na overlijden kinderbijslaggerechtigde doorbetaalde kinderbijslag

Samenvatting

Essentie: Terugvordering van, na het overlijden van de kinderbijslaggerechtigde, ten onrechte doorbetaalde kinderbijslag van degene met wie de kinderbijslaggerechtigde een huishouding vormt, is een besluit in de zin van art. 1:3 Awb.

Samenvatting: Tegen de achtergrond van het karakter van de AKW als gezinsbijslag is – anders dan bijvoorbeeld in de AOW – voor het uitvoeringsorgaan een bevoegdheid tot terugvordering van onverschuldigd betaalde kinderbijslag gecreëerd van degene met wie de rechthebbende…

Verder lezen
Terug naar overzicht