USZ 2006/141, CRvB 28-02-2006, AV3011, 03/6060, 03/6061, 05/681 NABW

Inhoudsindicatie

Terugvordering naderhand verkregen middelen, Peildatum, Vaststelling vermogen, Vermogensgrens

Samenvatting

Samenvatting: Bij de bevoegdheid tot terugvordering hangt het er van af of de ontvangen middelen betrekking hebben op een periode waarover eerder bijstand is verleend en of de ontvangen middelen, teruggerekend naar het tijdstip waarop de aanspraken op die middelen zijn ontstaan, tezamen met de toen aanwezige (overige) vermogensbestanddelen en met inachtneming van de toen geldende vrijlatingsgrens, de vermogensgrens overschrijden. Ligt het tijdstip waarop de aanspraken zijn ontstaan vóór de aanvang van…

Verder lezen
Terug naar overzicht