USZ 2006/147, CRvB 24-03-2006, AV9085, 05/4568 WAO

Inhoudsindicatie

Anticumulatie, Korting van inkomsten met terugwerkende kracht

Samenvatting

Essentie: Conform zijn vaste jurisprudentie oordeelt de Raad dat het beginsel van de rechtszekerheid vergt dat de toepassing van de anticumulatiebepalingen met terugwerkende kracht op reeds uitbetaalde uitkeringen niet kan plaatsvinden. Dit beginsel lijdt echter uitzondering indien betrokkene wist, dan wel redelijkerwijs kon weten dat de inkomsten uit arbeid van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald.

Samenvatting: Aan de orde de vraag of…

Verder lezen
Terug naar overzicht