USZ 2006/149, CRvB 04-04-2006, AV8509, 03/549 WAO

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheid, Slaapstoornis

Samenvatting

Essentie: Verminderde psychische en lichamelijke belastbaarheid als gevolg van slaapstoornis.

Samenvatting: De Raad overweegt dat in vaste rechtspraak ligt besloten dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen. Van feiten of omstandigheden op grond waarvan het aangewezen voorkomt in dit geval van dat uitgangspunt af te wijken is de Raad niet gebleken.

De Raad volgt het oordeel van de door hem ingeschakelde deskundige. Die deskundige komt tot het oordeel dat betrokkene…

Verder lezen
Terug naar overzicht