USZ 2006/150, CRvB 21-03-2006, AV7784, 04/7292 IOAW

Inhoudsindicatie

Onweerlegbaar rechtsvermoeden, Kind, Registratie, Lacune

Samenvatting

Essentie: Vanwege een lacune in de regelgeving wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van het onweerlegbaar rechtsvermoeden; het ligt niet op de weg van de bestuursrechter om deze lacune op te heffen.

Samenvatting: Niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van art. 3 lid 4 onder a IOAW (onweerlegbaar rechtsvermoeden in geval van gewezen echtgenoten) nu het huwelijk langer dan twee jaar door echtscheiding was ontbonden.1

Niet is voldaan aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht