USZ 2006/151, CRvB 28-03-2006, AV8485, 04/7211 NIOAW

Inhoudsindicatie

Werkloze werknemer, Gewezen overheidspersoneel

Samenvatting

Essentie: Geen werkloze werknemer in de zin van art. 2 onderdeel c onder 3 IOAW; geen gewezen overheidswerknemer die geacht moet worden aan deze bepaling te hebben voldaan.

Samenvatting: Appellant voldoet niet aan de in art. 2 onderdeel c onder 3 IOAW genoemde voorwaarde om te worden aangemerkt als werkloze werknemer nu hij terzake van zijn op 2 april 2001 ingetreden werkloosheid slechts een kortdurende WW-uitkering heeft ontvangen. Hij kan evenmin worden aangemerkt als een gewezen…

Verder lezen
Terug naar overzicht