USZ 2006/156, CRvB 17-03-2006, AW0979, 01/5529 AKW

Inhoudsindicatie

Weigering kinderbijslag, Exportbeperking, Geen rechtstreekse werking

Samenvatting

Essentie: Weigering kinderbijslag op grond van de Wet beperking export uitkeringen aan vluchteling wiens kinderen ten tijde van belang allen in Pakistan woonden is noch in strijd met bepalingen van nationaal recht noch met bepalingen van internationaal recht.

Samenvatting: Gedaagde heeft onder meer, onder verwijzing naar de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU), appellant kinderbijslag geweigerd met ingang van het eerste kwartaal van 2000 voor een vijftal kinderen die ten tijde van belang in Pakistan woonden…

Verder lezen
Terug naar overzicht