USZ 2006/161, CRvB 22-03-2006, AV9374, 05/1020 WW

Inhoudsindicatie

Invorderingsbesluit, Voorstel betalingstermijnen, Doorlopend krediet, Kennelijke hardheid, Vertrouwensbeginsel

Samenvatting

Essentie: Van overleg om de aflossingstermijnen vast te stellen is sprake als de schuldenaar de gelegenheid is geboden daarover een voorstel te doen. Rente en aflossing op een doorlopend krediet is geen betalingsregeling, waarmee bij de vaststelling van het aflossingsbedrag rekening moet worden gehouden. Het UWV kan op basis van de berekende aflossingscapaciteit de betalingstermijn voor de toekomst op een beduidend hoger bedrag vaststellen en is niet gebonden aan een eerder overeengekomen betalingsregeling.

Verder lezen
Terug naar overzicht