USZ 2006/166, CRvB 14-04-2006, AW4144, 04/176 AKW

Inhoudsindicatie

Levensbewijs

Samenvatting

Essentie: Als levensbewijs in de zin van de AKW wordt slechts aanvaard een door een officiële instantie afgegeven document waaruit blijkt dat het kind op de datum van afgifte daarvan in leven is.

Samenvatting: De Svb heeft noch door de vaststelling van art. 7 lid 3 Controlevoorschriften AKW, noch door als levensbewijs slechts een door een officiële instantie afgegeven document te accepteren waaruit blijkt dat het kind op de datum van afgifte daarvan in leven is, de grenzen van art. 16 AKW…

Verder lezen
Terug naar overzicht