USZ 2006/167, CRvB 31-03-2006, AV8198, 05/2411 WVG e.a. (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Bovenregionaal vervoer, Toekenningscriteria indicatiestelling, Argonaut, Openbaar gezag, Bestuursorgaan, Besluit, Rechtsmacht hoger beroep, Belanghebbende, Beperkte kennisneming, Heroverweging, Beleidsregel

Samenvatting

Essentie: Argonaut wordt bij de beoordeling van aanvragen om een hoog persoonlijk kilometerbudget (pkb) aangemerkt als bestuursorgaan. Raad is bevoegd terzake besluiten bovenregionale vervoer van gehandicapten vanwege aanknopingspunten met WVG. Staatssecretaris is belanghebbende; sprake van toevertrouwd belang. Ambtshalve toetsing beperkte kennisneming. Betekenis art. 21 lid 3 Ber.w. Besluitvorming waarbij Argonaut…

Verder lezen
Terug naar overzicht