USZ 2006/168, CRvB 05-04-2006, AV8763, 04/2118 WVG

Inhoudsindicatie

Advies van indicatieadviseur, Medisch onderzoek

Samenvatting

Essentie: In dit geval had het onderzoek – dat mede ziet op de vaststelling van de lichamelijke gesteldheid en de beperkingen – door een arts van het RIO moeten worden verricht.

Samenvatting: In casu kon niet worden volstaan met een beoordeling van het door de indicatie-adviseur van het RIO opgestelde advies en een fiattering daarvan achteraf door een arts van het RIO. Naar aanleiding van een verzoek om voorzieningen had beoordeeld moeten worden in hoeverre bij betrokkene sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht