USZ 2006/169, CRvB 23-03-2006, AW1586, 05/2384 Algem

Inhoudsindicatie

Ontbreken gezagsverhouding

Samenvatting

Essentie: Op basis van de feiten en omstandigheden dient het UWV voldoende aannemelijk te maken dat er sprake is van een gezagsverhouding. Niet is gebleken dat appellante de mogelijkheid heeft om aanwijzingen te geven die de docenten dienen op te volgen.

Samenvatting: Uit de feiten en omstandigheden van het onderhavige geval heeft de Raad opgemaakt dat appellante slechts het organisatorisch kader schept waarbinnen de docenten hun werkzaamheden uitvoeren. Niet is gebleken dat appellante de mogelijkheid heeft om aanwijzingen te geven die de docenten…

Verder lezen
Terug naar overzicht