USZ 2006/170, CRvB 30-03-2006, AW1965, 05/2120 Algem

Inhoudsindicatie

Ontbreken gezagsverhouding

Samenvatting

Essentie: Geen gezagsverhouding, nu er geen sprake is van een sturende rol van betekenis, maar slechts van een faciliterende en administrerende rol.

Samenvatting: Een gezagsverhouding tussen gedaagde en de constructiegroepleden is niet komen vast te staan. Veeleer komt het erop neer dat de betrokken docenten vrijelijk vanuit hun deskundigheid en ervaring en onaangestuurd hun opdrachten om bruikbare vragen op hun vakterrein aan te leveren, vervullen ter aanvulling van de databank van gedaagde. Zulks met als enig kader gesteld vanwege gedaagde…

Verder lezen
Terug naar overzicht